Tel:⠀047/ 757 388,⠀⠀047/ 759 104
GSM:⠀098/ 364 718,⠀⠀
099/ 264 5544

TUŠ KABINE

Namijenjene su za osobne higijenske potrebe korisnika na otvorenim sportsko-rekretivnim prostorima, kupalištima, kampovima i plažama, tj. na javnim i privatnim površinama gdje nema čvrste infrastrukture.

Kabine mogu biti opremljene sa vodovodnom infrastrukturom, priključcima i uređajim za korištenje „hladne i tople„ vode, ovisno o vanjskim temperaturama i godišnjem dobu…..

Dim: 120 x 120 x 245 cm
Težina: 80 kg