Tel:⠀047/ 757 388,⠀⠀047/ 759 104
GSM:⠀098/ 364 718,⠀⠀
099/ 264 5544

NAJAM SPREMNIKA

ZA OTPADNU, SANITARNU I TEHNIČKU VODU, GORIVO I SL. )

Najam spremnika za otpadne vode iz sanitarnih i tuš kontejnera, tzv. TANKVANE, prije svega se koriste za privremene potrebe sakupljanja otpadnih voda iz sanitarnih i tuš kontejnera (otpadna sanitarna i tuš voda) na lokacijama gdje ne postoje adektvtni objekti i pomoćna infrastruktura koja bi ponudila privremena ili stalna rješenja zaprimanja otpadnih voda iz mobilnih kontejnera. Spremnike otpadnih voda možemo opisati kao privremene skupljače otpadnih voda, tj. metalno konstruirane rezervoare, koji svojim teh. karakteristikama i konstrukcijom odgovaraju dimenzijama sanitarnog ili tuš kontejnera. Zajedno čine sklop “ kontejner + spremnik “ koji nudi cjelovito rješenje korištenja sanitarnog kontejnera te ekološkog zbrinjavanja otpadnih voda . Na najnižoj razini spremnika nalaze se ispustni ventili koji omogućavaju naknadno pražnjenje spremnika te odvoz otpadnih voda na zakonom pripisana mjesta.

SPREMNICI ZA TEKUĆINE

Najam spremnika za tekućine, tzv. IBC kontejneri ili spremnici za vodu, prije svega se koriste za privremene potrebe pohranjivanja rasutih tekućina ( sanitarna voda, tehnička voda, otpadna voda, gorivo, kemikalije i sl. ) na lokacijama gdje ne postoje adektvtni objekti i pomoćna infrastruktura koja bi ponudila privremena ili stalna rješenja. IBC kontejner možemo opisati kao balon, tj. kavez sa čeličnom rešetkastom konstrukcijom i paletom u kojeg se putem usipnog grla ulijeva tekućina, a nakon toga zatvara pomoću odgovarajućeg poklopca. Na najnižem dijelu spremnika nalazi se ispusni ventil/slavina koji omogućava pražnjenje spremnika.