Tel:⠀047/ 757 388,⠀⠀047/ 759 104
GSM:⠀098/ 364 718,⠀⠀
099/ 264 5544

SPREMNICI ZA SANITARNU I TEHNIČKU VODU

KONTEJNERI I KANTE ZA OTPAD

Kante i kontejnere za otpad koristimo u našoj djelatnosti kao dopunu naših uluga iznajmljivanja sanitarne, kontejnerske, strujne i festivalske opreme. Kako bi naručiteljima naših usluga olakšali pripremu i organizaciju projekata u cjelokupnu ponudu naših usluga i proizvoda dodatno smo uključili i ponudu najma plastičnih ( HDPE ) kontejnera i kanti. Zapremnina, odnosno volumen predmetnih posuda iznose 1.100 litara za kontejnere i 120/240 litara za kante. Opisane posude mogu se koristiti za prikupljanje komunalnog mješanog otpada, papira i plastične ambalaže.