Tel:⠀047/ 757 388,⠀⠀047/ 759 104
GSM:⠀098/ 364 718,⠀⠀
099/ 264 5544

MOBILNI AGREGATI I STRUJNA OPREMA

Najam mobilnih dizel agregata i elektro strujne opreme, tj. gumirani razdjelni ormarića, ele. produžnih kablova, i zaštitnih cable cross-ova, dopunjavaju lepezu ponude proizvoda i usluga poduzeća SAN BOX, a istovremeno omogućuje našim kupcima, odnosno korisnicima ovakove vrtse opreme pronalaženje i nabavu kompletne opreme i usluga za festivale na jednom mjestu, kod jednog dobavljača.  

AGREGATI ( 20 - 200 kVA ) 

STRUJNI ORMARIĆI ( 16 - 400A )

RAZVODNI KABLOVI ( 1,5 - 120 mm²)

ZAŠTITA ZA KABLOVE ( Cable Cross )